بیانیە بنیاد فرزاد کمانگر بمناسبت پنجمین سالگرد شهادت یاران 19 اردیبهشت

9MayMartyrs-Logo

بنام آزادی

درآستانه پنجمین سالگرد شهادت یاران 19 اردیبهشت ، معلم آزاد اندیش فرزاد کمانگر و همراهانش فرهاد وکیلی ، علی حیدریان، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین تهران ، بنیاد فرزاد کمانگر با پیام ” حق زندگی و آزادی را نباید از بشر دریغ کرد” اجرای این احکام ناانسانی را ، توسط اربابان زور و حصار، و همچنین تکرار روزمره این احکام درایران را محکوم میدارد.

معلم انقلابی فرزاد کمانگر و همراهانش با اصرار و باور به حق بدون قید و شرط ” زندگی آزاد ” وحتی تن ندادن به “طلب عفو” به آموزه و اسطوره ی مقاومت برای آزادی مبدل گشتند. معلم همیشه معلم میماند حتی اگرحد فاصلش با مردم دیو و دیوار زندان باشد، او بر دیوار زندان درس جاودانه زیستن را مینویسد . از این منظر روز شهادتش نیز روز معلم، روزآموزش آزاد و آموختن آزاد است ، همچنان که در سالهای پیش نیزاین مهم یعنی نامگذاری این روز با نام معلم از سوی عموم بویژه جامعه معلمین مورد استقبالی خاص قرار گرفت .

به باورمعلم شهید که “مگر میتوان بار سنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی پاشیدن را بر دوش داشت و دم برنیاورد والفبای برابری و آزادی را تدریس نکرد” ! در همین راستا بنیاد کمانگریادآور میشود راه سخت و پرمرارتی را که معلمین و فرهنگیان با نثار کردن صمدها ، خانعلی ها، عزتی ها و فرزاد ها… در راه روشنگری بشریت پیموده اند شناسه و نشان افتخاریست برای “معلم آزاد “.

با وجود وعده های واهی مبنی بر نرمش “سردمداران تازه بروز شده” حکومت جمهوری اسلامی، همچنان روزانه شاهد پافشاری دستگاههای قضایی و امنیتی بر صدور واجرای احکام غیرانسانی اعدام با هدف ایجاد رعب و وحشت درایران بوده و هستیم. دولت روحانی سعی داشته با ایجاد هیاهوی تبلیغاتی درعرصه بین المللی واستفاده ازغبار تظاهر بستر را برای نقض هر چه بیشتر حقوق بشر در داخل فراهم سازد خصوصا اجرای احکام زندانیان سیاسی در سال گذشته بر این نگرانی می افزاید که با نگاه پراگماتیستی به مسئله نقض حقوق بشر در ایران از سوی جوامع بین المللی، و به حاشیه افتادن هر از چند گاه آن به دلایلی همچون مذاکرات اتمی با سکوت روبروگردد.

بنیاد کمانگر بر این باور است که: آمار بالای احکام اعدام در ایران از یک سو و ” به نظاره واداشتن عموم مردم” به اجرای این احکام خشن میرود تا به صورت یک رفتار اجتماعی درمیان جامعه نهادینه شود . کابوس تلخ اعدام به تراژدی عصر ما مبدل گشته که از بزرگترین تاثیرات سوء آن عدم دستیابی به صلح و آرامش عمومی است . چراکه خشونت تنها خشونت میآفریند.

از تمامی کنشگران اجتماعی ،فرهنگیان، فعالان وسازمانهای حقوق بشری ، شخصیت ها و سازمانها واحزاب سیاسی دعوت مینمائیم تا در یک “همدلی و همصدایی” به منظور گرامیداشت یاد خاطره یاران 19 اردیبهشت و همه جانباختگان راه آزادی وهمچنین دفاع از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام ظرفیت های موجود را علیه سلب حق زندگی و آزادی افراد جامعه بکار گیریم.

اردیبهشت 1394 بنیاد فرزاد کمانگر